Làm thế nào để kéo dài tuổi thọ máy lọc nước ion kiềm