Hầu hết mọi người nghĩ rằng, chỉ cần lọc nước với lõi lọc của máy lọc nước ion kiềm là đủ cung cấp nguồn nước sạch, nhưng tôi nói với bạn rằng điều đó là hoàn toàn sai lầm và tôi đã nói điều này ở bài viết Máy lọc nước ion kiềm - Chia sẻ cho người mới tìm hiểu.