Hướng dẫn làm sạch điện cực của máy lọc nước ion kiềm, Làm thế nào để vệ sinh điện cực mà không có thiết bị chuyên dụng hoặc máy đời quá cũ không còn thiết bị thay thế?