Hướng dẫn thời gian ngâm các loại hạt làm sữa, bảng thời gian ngâm các loại hạt làm ngũ cốc, ngâm đậu đen bao lâu, thời gian ngâm hạt quinoa, các loại đậu, thời gian ngâm đậu nành.