Cách xử lý nồi cơm điện mới mua, cách làm mất mùi nhựa mới, cách khử mùi hôi trong nồi cơm điện, cách khử mùi nồi cơm điện mới. Bài viết chia sẻ kinh nghiệm xử lý mùi nhựa của nồi cơm điện khi mới mua.