Cách giáo dục con của người Mỹ làm bà mẹ Việt phải kính phục. dạy con theo cách của người mỹ, cách nuôi dạy con của người châu âu, cách dạy con của người phương tây, cách dạy con của người nhật, cách dạy con của người mỹ, cách nuôi dạy con cái của người việt nam, cách giáo dục trẻ em ở mỹ, cách dạy con của cha mẹ việt.