CTY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ ĐÀO TẠO SONG PHA - Tuyển dụng gấp 1 Kế Toán Trưởng và 1 kế toán quản lý công nợ.