Ai trong chúng ta cũng có những ước mơ của riêng mình: nhà đẹp, xe sang, con cái du học, du lịch thế giới...nhưng khi nào bạn đạt được điều đó thì vẫn chưa có câu trả lời, chúng ta luôn bị cuốn theo bởi sức hút của đồng tiền, rồi dần dần nó đã hình thành lên những lối mòn trong tư duy và suy nghĩ của chúng ta.