Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục. các ngày nghỉ lễ trong năm 2019, lịch nghỉ giỗ tổ hùng vương 2019, lịch nghỉ tết 2019 của học sinh, lịch nghỉ lễ 2019, lịch nghỉ lễ năm 2019, các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2019, các ngày lễ lớn trong năm 2019, lịch nghỉ lễ 2019 chính thức.