Hai tháng trước tôi vừa làm thủ tục giải thể chi nhánh khác tỉnh xong, lần đầu tự làm đúng là hơi mệt và mất thời gian, giờ có thời gian rảnh mình viết lại quy trình theo đúng thực tế mình làm để những ai có nhu cầu thì có thể tham khảo nhé.