Chia sẻ file exel mẫu ủy nhiệm chi của ngân hàng Vietinbank năm 2019.