Dòng loa này là kết nối chỉ có Bluetooth, HDMI ARC, Optical và USB mà không có công ra 3.5mm. Chia sẻ 3 cách để kết nối loa soundbar Sony HT-CT290/BM với máy tính.