Thông thường chúng ta có thói quen khi cần sử dụng sản phẩm gì thì lúc đó chúng ta mới đi mua sản phẩm đó, ví dụ vào hè các gia đình thường đợi đến thời điểm nắng nóng nhất thì mới đổ đi mua và lắp đặt điều hòa nhiệt độ, vậy có nên làm như vậy hay không và vì sao chúng ta nên lắp đặt điều hòa trước khi vào hè.