Chia sẻ kinh nghiệm thực tế, tổng chi phí mở tiệm rửa xe ô tô cho người mới.