Tính đến thời điểm ngày 27/5/2019, theo quy định thì có 26 chuẩn mực kế toán tại Việt Nam còn hiệu lực thi hành, Review24h sẽ Chia sẻ file word toàn văn hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất cho các bạn.