Hướng dẫn cách chứng minh quên mang giấy tờ xe khi bị CSGT dừng xe. Khi cảnh sát giao thông kiểm tra có thể tránh bị phạt lỗi không có giấy tờ xe, bằng lái.