• Hotline: nguyenthinh.net

Chính sách

Blog được biên soạn, thu thập thông tin kiến thức từ nhiều nguồn. Ngoài ra việc đánh giá, nhận xét các sản phẩm trên quan điểm cá nhân dựa vào trải nghiệm sử dụng sản phẩm thực tế hoặc phỏng vấn những người đã sử dụng sản phẩm để tổng hợp. Vì vậy, nó chỉ mang tính chất cá nhân. Mọi người có thể tham khảo hoặc không.

Nếu bài viết gây ảnh hưởng xấu, tiêu cực đến một sản phẩm hoặc thương hiệu nào đó hoặc có người yêu cầu gỡ bài vì lý do cá nhân mình sẽ sẵn lòng hợp tác.

Mọi ý kiến của mọi người xin hãy gửi tới địa chỉ thinhnk.ppc@gmail.com nhé!